In memoriam pater Ton Scheer

29 december 2022

De uitvaart van pater Ton Scheer is op woensdag 4 januari 2023 om 11:00 uur in de Laurentiuskerk in Rosmalen.

Op derde Kerstdag, 27 december 2022, is pater professor dr. Ton Scheer overleden na een lang ziekbed. Hij is 88 jaar oud geworden en woonde de laatste jaren in Oisterwijk, maar bleef zich sterk met Rosmalen verbonden voelen.

Ton was priester in de congregatie van de missionarissen van het Heilig Hart (MSC). Na zijn priesterwijding heeft hij verder gestudeerd in catechese en liturgie, eerst in Parijs en daarna in Rome. Dat was in de tijd van het 2e Vaticaans Concilie(1962-1965). Ton had het vaak over die prachtige tijd in Rome – juist in concilietijd – waarin hij de Kerk zag veranderen en ‘meer bij de tijd’ komen. Pater Ton Scheer studeerde in die tijd op ‘San Anselmo’, de pauselijke academie voor liturgie, geleid door de Benedictijnen.

Na terugkomst in Nederland werd pater Scheer benoemd aan de Theologische Faculteit in Tilburg, als professor liturgie, waar velen (waaronder ikzelf) van zijn colleges hebben genoten. Een aantal jaren later werd hij benoemd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, eveneens als professor liturgie. Hij heeft vele theologiestudenten begeleid en bracht liturgie niet over als ‘een ver en vreemd vak’ maar juist als het vieren van het leven van de mensen met God, in woord en gebaar, in zang en expressie, in stilte en meditatie.

Toen Ton professor in Nijmegen was (en ook nog in Tilburg) is hij halfweg komen wonen: in Rosmalen en wel bij en later op Mariaoord. Vaak was hij te zien in het dorp bij het boodschappen doen of sporten en menigeen maakte een praatje met hem en ook omgekeerd: Ton was altijd belangstellend. In de weekenden ging hij vaak voor op Mariaoord, in de kerk van de Maliskamp en in de Lambertus. Maar het meest verknocht was hij aan de Laurentiuskerk, zeker in de tijd toen diaken Jan Renders er alleen voor stond. De mensen hingen aan zijn lippen en kwamen speciaal voor zijn preken, altijd zeer eigentijds, actueel en moeilijk maar wel begrijpelijk. Menigeen getuigt: "Door de preken van pater Scheer ging ik meer nadenken en de inhoud ervan verbinden met mijn eigen leven. Hij heeft me echt geholpen in mijn privéleven”.

Ook het voorgaan in de liturgie door pater Scheer was heel natuurlijk, vrij, niet zo aan regels gebonden maar altijd heel serieus en overtuigd en gedreven. De laatste viering, waarin hij voorging, was de Paaswake van 2022 in de Laurentiuskerk. Kort daarop openbaarde zich bij hem een ernstige, ongeneeslijke ziekte. Het laatste half jaar was erg moeilijk en pijnlijk voor hem. Maar de goede zorgen van het gezin Schoenmakers in Oisterwijk hebben hem veel troost gebracht, evenals het meeleven, de telefoontjes en vooral de vele kaarten die hij mocht ontvangen van parochianen en het koor Musica. Hij sprak daar veelvuldig over.

Mag Ton de vrede, die hij hier gebracht heeft, nu oogsten.

Jan Renders, emeritus-diaken

Meer nieuws

Expositie "Vertel me wie je bent"

De Sint Cathrien is vanaf 16 mei t/m zondag 26 […]

Geplaatst: 15 mei 2024

"Ik zoek God": 3 bijeenkomsten over Nietzsche

Eeuwenlang hebben we de zin van ons leven afhankelijk gemaakt […]

Geplaatst: 1 mei 2024

4 en 5 mei: Stilstaan bij vrijheid in Rosmalen

4 mei herdenk je! De herdenking van alle oorlogsslachtoffers is […]

Geplaatst: 25 april 2024

Namen en nummers - Meeleven met Bossche oorlogsslachtoffers

Workshop naambordjes maken in Sint Cathrien In de Tweede Wereldoorlog […]

Geplaatst: 25 april 2024