Adventscollecte voor Jongeren - 11 december

8 december 2022

Collecte voor Join Us Den Bosch

Vaak denken we als we het woord ‘eenzaamheid’ horen aan ouderen. Door Corona hebben we echter ontdekt dat er naast een fysieke pandemie ook een geestelijke pandemie door Nederland woedt, die alle generaties treft: eenzaamheid. Eerst dachten we dat het door de maatregelen voor Corona kwam, maar nu beginnen we langzamerhand de diepere oorzaken te onderkennen. Eenzaamheid is een serieus te nemen probleem, dat vragen stelt aan het functioneren van onze samenleving.

Je zou geen eenzaamheid onder jongeren verwachten. Ze zijn immers zeer actief op social media. Ze staan aan het begin van hun leven: geen verantwoordelijkheden, geen zorgen. Toch is de werkelijkheid anders. Misschien klopt ons beeld van ‘de jongeren’ niet. Of weigeren we de eenzaamheid bij hen te onderkennen.

In 2018 – dus voor de Coronapandemie – werd de Stichting Join Us opgericht. Zij stelt zich ten doel om de eenzaamheid onder jongeren te verzachten. Daarvoor zijn er in het hele land ontmoetingsplekken voor eenzame jongeren in het leven geroepen, waar je gewoon binnen kunt lopen, kunt chillen, spelletjes spelen, of gewoon even buurten. Of als het nodig is een serieus gesprek met de begeleider(s) voeren. Het gaat er om weer vertrouwen in jezelf te krijgen, in de ander, in de toekomst en het leven. Er zijn drie van deze plekken in Den Bosch en omgeving.

Twee weken geleden mocht ik op bezoek komen bij zo’n avond. Niet allen ik werd met open armen ontvangen, maar ook een nieuwkomer. Het was mooi om te zien hoe de jongelui oog en oor voor elkaar hebben, en hoe ze als lotgenoot een hechte gemeenschap proberen te vormen. Mooi, hartverwarmend, en hoopgevend. Behalve dan het feit dat ik verloor bij de spelletjes…

Wat kunnen we voor jullie betekenen, vroeg ik Maik van Zutphen, de coördinator van Join Us Den Bosch. Hij gaf heel concrete doelen aan: “Een kampweekend met meerdere groepen van Join Us; spelmateriaal om de avonden gezelligheid te geven; een Kerstactiviteit en een terugkomdag voor deelnemers en uitstromers.”

Komende zondag, 11 december, zal er in de Mariaparochie een collecte worden gehouden voor Join Us. U kunt meewerken aan dit mooie en goed initiatief. Wij kunnen laten zien dat de Kerk in de samenleving staat, en opkomt voor de mensen die het moeilijk hebben. Geef, en geef gul. Zoals de Beieren zo mooi zeggen: Gott’s vergelt!

Diaken René de Weerd

 

Meer nieuws

Expositie "Vertel me wie je bent"

De Sint Cathrien is vanaf 16 mei t/m zondag 26 […]

Geplaatst: 15 mei 2024

"Ik zoek God": 3 bijeenkomsten over Nietzsche

Eeuwenlang hebben we de zin van ons leven afhankelijk gemaakt […]

Geplaatst: 1 mei 2024

4 en 5 mei: Stilstaan bij vrijheid in Rosmalen

4 mei herdenk je! De herdenking van alle oorlogsslachtoffers is […]

Geplaatst: 25 april 2024

Namen en nummers - Meeleven met Bossche oorlogsslachtoffers

Workshop naambordjes maken in Sint Cathrien In de Tweede Wereldoorlog […]

Geplaatst: 25 april 2024