Diaconie

Diaconie Rosmalen

“De diaconie van de kerken in Rosmalen wil kleine en nabije hulp bieden aan mensen in Rosmalen, ongeacht geloof of afkomst.”

Zo staat het in de folder van de werkgroep Diaconie Rosmalen.

Iedere christen is individueel geroepen om er (ook) te zijn voor anderen, om anderen te helpen, te troosten en te bemoedigen. Dat gebeurt volop, binnen de kring van familie en kennissen, maar ook door het vele vrijwilligerswerk dat christenen op allerlei plaatsen en allerlei manieren in de samenleving doen.
De kerken geven ook hulp in georganiseerd verband, bijvoorbeeld door zieke en rouwende kerkleden te bezoeken en te begeleiden.

Tot dit georganiseerde verband behoort ook de Werkgroep Diaconie. Deze wil mensen in Rosmalen helpen bij diverse problemen. Heel vaak gaat het daarbij om financiële hulp op kleine schaal. Dat is bijvoorbeeld nodig als er even geen beroep gedaan kan worden op bestaande hulpverleningsinstanties.  Er wordt vaak samengewerkt met de maatschappelijk instellingen in Rosmalen, zoals Farent. Mensen de goede weg wijzen binnen het woud van maatschappelijke instellingen ziet de groep daarom ook als een belangrijke taak.

Met het geld dat de Diaconie inzamelt, bijvoorbeeld tijdens de kerstcollecte, worden namens de kerken ook bestaande initiatieven ondersteund, zoals Kerstpakkettenactie en Voedselbank. Op de Zondag van de Armen in november is al enkele jaren tweedehands kleding en nieuw ondergoed ingezameld voor de Kledingbank in Den Bosch.

De Werkgroep Diaconie Rosmalen is Oecumenisch. In de Diaconie gaat de Mariaparochie, locatie Rosmalen, hand in hand met de Samen Op Weg Gemeente Berlicum-Rosmalen (lid van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland).

Niet toevallig eindigt de folder van de Diaconie met een woord uit de brief van Jacobus: “Geloof zonder daden is waardeloos”.

Hebt u een vraag voor de Werkgroep Diaconie Rosmalen? De werkgroep is te bereiken via het secretariaat van de Mariaparochie.

Wilt u een bijdrage geven? Dit kan op rek.nr. NL 04 RABO 0158 0501 34 t.n.v. R.K.Parochie H.Maria, met vermelding “Diaconie”.