Geschiedenis

De kerk werd gebouwd in 1909-1910 door de architect W. Th. van Aalst uit Den Bosch in Neogotische stijl naar een voorbeeld en bouwtekeningen van architect E.E.Violett-le-Duc uit Frankrijk.
Het is een in plattegrond en verschijningsvorm (de keuze van de steensoort en enkele architectonische details daargelaten) vrij getrouwe kopie van Violett-le-Ducs kerk in Aillant-sur-Tholon (Yonne, Frankrijk) uit 1861-1865. Deze was bedoeld als model voor neogotische dorpskerken.

In het torenportaal een (herplaatste) eerste steen met tekst: 'DEN 26 JULI 1909 / FEESTDAG VAN DE H. MOEDER ANNA / PATRONES DER KERK / WERD DEZE STEEN GEPLAATST DOOR / C.A.M. VAN THIEL PAST.
De parochie is officieel opgericht per 8 mei 1910 en de kerk is op 9 mei 1910 ingezegend door de bouwpastoor Van Thiel. Daarna werd op 30 mei 1910 door bisschop W.van de Ven de kerk geconsacreerd.

De kerk is op onderdelen hersteld en gerestaureerd, laatstelijk in 1989. In 1955 vond vergroting plaats door de ruimte tussen pastorie en kerk te bebouwen en aan de oostzijde een nieuwe sacristie te bouwen. Door die aanbouwen ter weerszijden van het koor zijn enkele vensters gedicht.

Het oorspronkelijk deels gepolychromeerde interieur is in 1958 in een egaal grijs-witte tint geschilderd. De inventaris en vloer zijn versoberd. In verband met het teruglopen van het kerkbezoek vond in 1989/1990 een grondige restauratie plaats. Er is een tochtportaal ingebouwd en de bovenliggende zangers tribune is gemoderniseerd. Ook het torenportaal is gemoderniseerd.
Driebeukige, op het zuiden gerichte kruisbasiliek met opzij geplaatste toren aan de westzijde. Toren met octogonale naaldspits met windvaan. Op het schip, de transeptarmen en twee kapellen aan het linker transept een zadeldak, op het lagere koor een aankappend zadeldak met omlopend driedelig schilddak, op de zijbeuken een lessenaardak. Torenspits en daken gedekt met blokleien in Maasdekking.

Het gebouw is opgetrokken uit in kruisverband gemetselde baksteen met toepassing van profielsteen voor de plint; hardsteen voor lijsten, afzaten, onderdorpels, aanzetstukken, zuilschachten en zuilbases, dekplaten op topgevels en de versnijdingen van steunberen; verder zandsteen voor vensters en kapitelen.

De vensters zijn voorzien van gekleurd, deels geometrisch en deels figuratief, glas-in-lood. Middenbeuk met licht uitstekend hoofdportaal, afgesloten met wimberg waarop kruisbloem en bestaande uit dubbele houten klampdeur met decoratief smeedijzeren beslagwerk en handgreep waarboven spitsbogig bovenlicht met vierpas voorzien van glas-in-lood met bakstenen archivolten rustend op dubbele zuiltjes. Ter weerszijden van het hoofdportaal blinde spitsboognissen. Portalen in de zijbeuken met soortgelijke detaillering. Boven het hoofdportaal een verdiept in het muurvlak gelegen roosvenster onder een rondboog ondersteund met zuiltjes en in de topgevel een dito venster met bovendorpel van twee gekoppelde driepassen onder een spitsboog. In het schip, het transept (schip- en koorzijde) en het koor een rondvenster. Aan het rechter transept de toren die vier geledingen telt, door lijsten van elkaar gescheiden.

De kerk is overwelfd met gestucte kruisribgewelven.
Van het interieur en de inventaris zijn onder meer van belang: deels originele kerkvloer met zwart-witte tegels; afgebiljoende paneeldeur in torenportaal; (deels gekleurde) glas-in-loodramen; gebrandschilderde glas-in-loodramen in de kapellen van het linker transept met de Heilige Augustinus en Maria uit het atelier van J. Menke uit Goch (1910); gebrandschilderde glas-in-loodramen in de koorsluiting met op de begane grond de kruisafname geflankeerd door de symbolen van de vier evangelisten (rechter venster hersteld in 1991) en op de verdieping scènes uit het leven van Anna en Maria; verder een bronzen calvariegroep en een dito (herplaatste) plaquette met het Laatste Avondmaal van de uit Utrecht afkomstige edelsmid Brom (1937); een witmarmeren doopvont en een één-klaviers mechanisch orgel gemaakt door H. Vermeersch in 1850, afkomstig uit Luijksgestel.

Eerdere fusie

De Parochie Moeder Teresa. Deze parochie ontstond in september 2007 uit de parochies H. Anna, HH. Antonius van Padua en Barbara (Bartjeskerk), H. Geest, HH. Harten en H. Sacrament van de Pastorale Eenheid Groot Oost. De Bartjeskerk kreeg een nieuwe functie als multicultureel parochiecentrum en werd omgedoopt tot Moeder Teresazaal. De H.Geestkerk heeft een goede nieuwe functie gevonden als huisvesting voor Radio Maria. De HH. Harten is inmiddels gesloten en verkocht. Er zijn prachtige appartementen in gekomen. Ook de H. Sacramentskerk is gesloten.

Tekst: Carl Horn †