maandag 08 maart 2021

Mevrouw van Straten-Oudenhoven (74)

In memoriam Betty van Straten
Op maandag 8 maart 2021 overleed na een lang ziekbed onze medeparochiaan Betty van Straten. Betty heeft gedurende lange tijd allerlei werkzaamheden verricht voor de Laurentiusgemeenschap.
We kenden haar vooral als koster, maar iedereen weet dat ze daarnaast nog heel veel voor anderen betekend heeft, met name in zorgende zin. Ook haar man Theo heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Dat was ook de reden waarom beiden enkele dagen voor Betty’s overlijden een koninklijke onderscheiding uitgereikt kregen door onze burgemeester. Als parochie zijn wij Betty erg dankbaar, haar man Theo en haar kinderen wensen wij van harte sterkte en alle goeds.