Decreet onttrekking aan de eredienst Laurentiuskerk

Het parochiebestuur heeft onlangs aan bisschop De Korte gevraagd om de procedure voor onttrekking aan de eredienst van de Laurentiuskerk in gang te zetten. Dat is een formele stap in het proces van samenvoeging van beide gemeenschappen die tijdig genomen moet worden. Afgelopen week ontving het parochiebestuur het decreet van de bisschop waarin de onttrekking aan de eredienst van de Laurentiuskerk uiterlijk 31 december 2024 wordt bekrachtigd. De bisschop heeft hiervoor de priesterraad geraadpleegd. Bezwaren tegen dit decreet kunnen vanaf maandag 11 maart tot en met woensdag 20 maart 2024 bij de bisschop kenbaar gemaakt worden.

20240306 decreet onttrekking eredienst laurentiuskerk