Zegening eerste steen

12 april 2021

Op zondag 11 april, op Beloken Pasen, kwam Mgr. Gerard de Korte naar Rosmalen om een pontificale hoogmis te vieren in de Lambertuskerk. Reden hiervoor was de zegening van de eerste steen van het parochiecentrum van de parochie Maria. Kapelaan Gideon van Meeteren en emeritus pastoor Jan Schepers concelebreerden mee. 

Er was een kwart eeuw voor nodig met vele gesprekken en discussies, maar inmiddels wordt er hard aan het parochiecentrum gebouwd achter de Lambertuskerk. De viering van zondag was alleen daarom al anders. De kerk was niet gevuld met de wekelijkse kerkgangers, maar met de aannemer, de architect en alle andere direct betrokkeken bij het nieuwe centrum.

Voor aannemer Jos Raaijmakers was het een bijzonder moment om aanwezig te mogen zijn. "Ik ben een echte Rosmalenaar. Mijn voetstappen staan in deze kerk. Ik ben hier gedoopt, ik heb hier mijn Eerste Communie gedaan, mijn vader is hier veertig jaar geleden begraven en de uitvaart van mijn moeder een jaar geleden, was ook hier. Dus ik ben heel blij dat ik deel mag uitmaken van een team dat hier een nieuw parochiecentrum neerzet."

 Verschillige mensen

Toch is het nieuwe parochiecentrum zeker niet alleen bestemd voor Rosmalenaren. Het is een centrum voor de hele parochie. De bisschop gaf de parochianen dan ook een boodschap mee op deze Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Hij verhaalde over het evangelie van barmhartigheid en dat christenen zich daartoe geroepen moeten voelen. "We leven in een afrekencultuur. Als je een fout maakt, word je meteen afgeschreven. Maar wij zeggen: als je een fout maakt, verdien je een nieuwe kans. De kerk bestaat uit meer dan alleen vieren van de eucharistie en bidden. We zijn er ook om mensen in nood te helpen. Zoals onze paus Franciscus zegt: we worden geroepen om van onverschillige, juist verschillige mensen te worden.”

De bisschop zag daarom ook al voor zich hoe in het nieuwe parochiecentrum ruimte is voor diaconie en catechese. Voor het overdenken van geschriften, het helpen van mensen in nood in onze samenleving en daarbuiten. "Ik hoop dat het parochiecentrum een bron van katholiek leven wordt voor de gelovigen, maar ook alle andere inwoners, om zo te laten zien dat wij van Christus zijn. Dat we, door bij Hem te leven, het geluk en de zin van het bestaan hebben gevonden."

Plek voor ontmoetingen

Toen was daar het moment van de zegening van de eerste steen. "Heer, wees aanwezig bij Uw dienaren. We vieren de eerste steenlegging van het parochiecentrum en vragen om Uw zegen, dat U een toevlucht zijt. Dat we er vreugde vinden en dat we allemaal een plaats vinden in het huis van de Hemelse Vader."

Vice-voorzitter Ton Streppel vertelde over het pad dat er is afgelegd met buren, de wijkraad, de architect, de aannemer en de vele vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat het parochiecentrum gebouwd wordt. "We gaan met elkaar Gods toekomst tegemoet. Er is straks een plek voor ontmoetingen in onze huiskamer, zichtbaar in het hart van Rosmalen voor gelovigen en ongelovigen die nog niet het pad hebben gevonden, of juist op weg zijn op dit pad naar het geloof. Alles valt nu dan toch op de goede plek." Hij besloot met hoopvolle woorden: "Ik hoop over een half jaar een volle kerk terug te zien en dan we dan na afloop van de viering in processie naar de opening van het parochiecentrum kunnen trekken. Vandaag is er, hoe ongastvrij ook, nog geen koffie. U houdt het tegoed."

Kapelaan Gideon van Meeteren volgde met de woorden dat het zo fijn is dat de bisschop bij ons was op deze zondag, ondanks het drukke schema ('s middags had de bisschop nog een priesterwijding van Jan ter Maat). Ook hij sprak woorden van hoop uit: dat bisschop de Korte terug wil komen bij de opening van het parochiecentrum. "Ook ik hoop dat het centrum gaat leven voor de katholieke gemeenschap en alle anderen die daar gaan zoeken en Hem zullen vinden."

 

Meer nieuws

"Laudato Si" - tuin

Rond de pastorie van de Sint Cathrien Inmiddels is de […]

Geplaatst: 2 oktober 2023

Regenboogviering - "Ik heb jou/Jou nodig"

Zaterdag 7 oktober, 16.30 uur, Sint Cathrien Op 11 oktober […]

Geplaatst: 2 oktober 2023

Maria-expositie 'Op weg' in de Sint Cathrien

Oktober activiteiten rond Maria De parochie Maria besteedt in de […]

Geplaatst: 18 september 2023

Open Monumentendagen

Zaterdag 9 september Sint Cathrien - 's-Hertogenbosch 10.00-17.00 uur Dit […]

Geplaatst: 6 september 2023