Bijzondere vieringen

Pontificale Hoogmis in de Lambertuskerk

Eerste steenlegging Parochiecentrum

Zijne hoogwaardige excellentie, Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch zal op 11 april om 11.00 in de Lambertuskerk de Eucharistie vieren. In de viering zullen kapelaan Gideon van Meeteren en pastoor Jan Schepers concelebreren. Ook zal de bisschop daar de plaquette zegenen, die op maandag 12 april zal worden geplaatst aan de buitenzijde van het nieuwe parochiecentrum.
Deze viering zal bijgewoond worden door diverse genodigden die nauw betrokken zijn bij de nieuwbouw. Daardoor is het niet mogelijk te reserveren. De pontificale Hoogmis kunt u natuurlijk wel volgen via kerkdienstgemist.nl. Klik hier voor de pagina >>

We hopen onze parochianen later, als het weer is toegestaan, met een feestelijke opening welkom te heten in ons parochiecentrum.

Vanwege de voorbereidingen voor de Pontificale Hoogmis, zal de viering om 9.30 uur in de Lambertuskerk een zogeheten Stille Mis zijn.

 

Facebook

Parochie Maria

2 weeks 15 hours ago

Kopje koffie/thee, luisterend oor, gezelligheid Al lange tijd is de inloopmorgen op de pastorie wegens het coronavirus stopgezet. Tot nu toe is er ook nog