Taizé-viering vanwege Vredesweek op zaterdag 17 september

21 september 2022

In gesprek met diaken René de Weerd en predikant Drs. Dirk-Jan Bierenbroodspot vanwege de Vredesweek

“Een goede protestant is soms een beetje dwars”
De steekpartij in het centrum van Rosmalen een aantal maanden terug was de trigger. “De oecumene, het samen kerk zijn in het dorp werd gemist,” legt de predikant uit. Opnieuw werd er contact gelegd met de katholieke kerk, met diaken René de Weerd. Het klikte, en al snel kwamen de heren op het idee om samen te werken in de Vredesweek. “En ook met CRUX uit de Groote Wielen, onder leiding van dominee Stijf.”

Zo is er een unieke samenwerking ontstaan tussen een katholieke parochie, een ruimdenkende protestante gemeente en een gereformeerd gezelschap. Een viering samenstellen is dan nog niet zo gemakkelijk. “We hebben gekozen voor een Taizé-viering. Deze is toegankelijk voor zowel katholieken als protestanten en draait vooral om zang, stilte en gebed. En juist daarin kunnen we de verbinding vinden.”

Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot vindt dat protestanten zich van nature horen te verzetten. “Dat is onze status quo. Een goede protestant is een beetje dwars. In de zin dat we misstanden in de wereld niet zo maar accepteren. Dus is het mooi dat we dat samen kunnen vieren.”

Martin Luther King

Diaken René de Weerd vult aan: “We moeten ons niet afwenden van wat vrede in de weg staat. En vrede begint bij jezelf. Als we niet eens samen kunnen bidden en vieren,  moeten we ook geen vrede verwachten in de politiek.” De predikant reageert: “Een Joodse godsdienstfilosoof heeft gezegd: “bidden is Gods dromen dromen, zien wat Hem voor ogen staat.” Hij legt verder uit: Het venster wat je dan ziet, is een creatie van hoe het zou moeten zijn. Het staat ook in het Onze Vader: Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiedde. Eigenlijk is het in het Engels nog beter: thy will shall be done. Uw wil moet geschiedde.”

De diaken: “Dat zei Martin Luther King: bidden verandert mijzelf en dat verandert ook de wereld. Hij zei ook tijdens een grote bijeenkomst in Washington: let us pray, laat ons bidden. En toen was het stil. Allemaal mensen die daar waren, om te protesteren voor mensenrechten, voor gelijke kansen. Joodse mensen, Christenen, allemaal mensen met een eigen geschiedenis. Maar toen King zei: let us pray, werd het stil. Dat zegt natuurlijk alles. Wat zou er gebeuren als je politiek leiders bij elkaar zet en dat zegt? Als ze eens stil zouden kunnen zijn?”

Birgittalezing en unieke film

De viering tijdens de start van de Vredesweek is op zaterdag 17 september om 19.00 uur. “Iedereen is uitgenodigd om mee te zingen. Het zijn eigenlijk hele gemakkelijke liederen. En als je goed kunt zingen….het is vierstemmig, dus ga je gang!”
“In deze viering willen we bewust zijn van de afwezigheid van vrede. Dat willen we door laten dringen in het gebed. En ook dat we verlangen naar vrede. Begin in je eigen omgeving. Dat is de gebedsintentie ook: als het nu geen vrede is, laat dan vrede in onszelf groeien.”

De Vesperviering is de start van een aantal activiteiten in de Vredesweek. Zo is er op dinsdag 20 september een Birgittalezing en wordt er op donderdag 22 september een unieke film gedraaid in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. Iedereen is van harte uitgenodigd. Het programma start om 20:00 uur.  “In die film wordt een theatervoorstelling getoond over een Poolse thuis- en dakloze, die uiteindelijk op een bankje op Orthen is doodgevroren. In de film wordt de situatie nagespeeld en wordt de vraag gesteld: wat was er nodig geweest. Het heeft ook de prikkelende titel: Samaritaan. De film wordt ingeleid en er is ook een nagesprek,” legt predikant Bierenbroodspot uit.

Tot slot wijst diaken René de Weerd nog op de Birgittalezing, die hijzelf zal geven. “Het gaat om de rechtvaardige oorlog. Bestaat deze wel? Is er een morele verplichting om in te grijpen of moet deze alleen juridisch te rechtvaardigen zijn? Deze lezing is dus op dinsdag 20 september en start om 20.00 uur in de Laurentiuskerk aan de Oude Baan in Rosmalen.”
Laten we hopen dat er in de toekomst nog vele samenwerkingen volgen!

Meer nieuws

Maria-expositie 'Op weg' in de Sint Cathrien

Oktober activiteiten rond Maria De parochie Maria besteedt in de […]

Geplaatst: 18 september 2023

Open Monumentendagen

Zaterdag 9 september Sint Cathrien - 's-Hertogenbosch 10.00-17.00 uur Dit […]

Geplaatst: 6 september 2023

Pater Titus in de krant (AD / BD)

Vorige week werd pater Titus geïnterviewd door Chris van Mersbergen […]

Geplaatst: 21 augustus 2023

Bossche Bedevaart naar Uden

15 augustus 2023, Maria Tenhemelopneming Op 15 augustus pakten we […]

Geplaatst: 19 augustus 2023