Vastentijd

21 februari 2021

Deze week begint de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op het Paasfeest. Het is een gunstig moment om onze zwakte en onze tekortkomingen te herkennen, maar ook om te kijken naar de barmhartigheid en de bescherming van de Heer. Het is een tijd waarin wij intussen iets kunnen doen. Daartoe worden we in de lezingen opgeroepen. "Keer tot mij terug, tot de Heer uw God’’. De vastentijd is bedoeld voor bekering, een tijd van bezinning.

Het evangelie geeft drie wegen aan om tijdens het vasten te bewandelen: bidden, geven van aalmoezen en vasten oftewel: spiritualiteit, solidariteit, soberheid. Deze drie elementen horen bij elkaar.

Spiritualiteit: Jezus vraagt ons om te bidden. Diep in ons is een verlangen naar meer. In het gebed komt dit verlangen impliciet naar boven. Het verlangen naar een essentiële realiteit voor ons innerlijke leven. Ik weet dat bidden niet altijd gemakkelijk is maar bidden tot God, tot Maria of tot een heilige die we liefhebben kan ons helpen. Door gebed  zoeken we naar de bron van ons leven. Gebeden leren ons dat we er niet alleen voor staan, God is altijd nabij. Het is door gebed dat we de kracht ontvangen om door het leven te gaan.

"Zoals een boom niet zonder aarde kan,
zoals een rivier een bron nodig heeft,
ze heeft de menselijke ziel iets nodig
wat groter is dan zijzelf,
zonder dat zou de ziel verdorren.’’
 Abraham Joshua Heschel

Solidariteit richt zich op onze naasten. Het gaat erom de naaste te zien in zijn noden. Solidariteit is de strijd tegen honger en armoede. Het opbouwen van een wereld waarin iedereen, zonder onderscheid van ras, godsdienst, geslacht, geaardheid of nationaliteit, een menswaardig leven kan leiden. Wij hebben ook dit jaar in onze parochie weer een vastenactie. Het is een goede gelegenheid om deze weg in de Veertigdagentijd te gaan.

Soberheid houdt in dat we niet altijd veel en nog meer, nieuw en nog nieuwer, duur en nog duurder moeten hebben. Meer geld, elke dag weer nieuwe kleren, nog meer plezier, nieuwere smartphone, een nieuw dit en een duurdere dat. Houd het bij wat je echt nodig hebt om te leven.

“Bekeer u, en geloof in het evangelie”. Deze woorden zullen we vaak in deze Veertigdagentijd horen. Dat zijn woorden van Jezus zelf. Wat betekenen ze? Ze betekenen: zich omkeren. Door de oproep van Jezus krijgt dat een diepere betekenis, dichtbij God blijven. Dat is een leven dat niet alleen op onszelf gericht is, ikke, ikke, ikke. Maar een leven dat op zoek is naar het welzijn van anderen.

Het askruisje is een sober teken aan het begin van de Veertigdagentijd. Het is bedoeld voor ons om te weten hoe kwetsbaar de mens is, om beter te gaan leven en ons te doen begrijpen hoe groot de liefde van God is. God die zich wil verbinden met ons. Aan ons heeft God de grote gave toevertrouwd, opdat we zouden beleven, bewaren en opbouwen in deze tijd.

Beste mensen, de vastentijd is begonnen en die tijd brengt ons stap voor stap naar Pasen toe. Wij kunnen dichter bij God komen door vasten, aalmoes en gebed oftewel door solidariteit, spiritualiteit en soberheid.
Deze periode roept ons op om te vragen: wie ben ik? Wat zijn mijn bronnen? Ben ik er voor de ander? Het gaat over mijzelf en mijn innerlijke drijfveren.
Ik wens jullie en ook mij een vruchtbare vastentijd toe.

Pater Titus Ikyomke

Meer columns

Gewoon na de viering even koffie drinken

Afgelopen zondag had ik na een mooie Pinsterfeestviering in de […]

Geplaatst: 2 juni 2023

Pinksteren

Het hoogfeest van Pinksteren, is zoals bij velen bekend, het […]

Geplaatst: 26 mei 2023

Een hart

Van mijn petekind heb ik een hart gekregen. Het werd […]

Geplaatst: 19 mei 2023

Met beleid

Onze parochie heeft een beleidsplan getiteld 'Maria gaat de stad […]

Geplaatst: 12 mei 2023

Maria, jij bent er...

In het Parochiecentrum staat een heel rijtje met Mariabeelden, allemaal […]

Geplaatst: 5 mei 2023

De eerste heilige Communie

Het sacrament van de eucharistie De Eerste Heilige Communie is […]

Geplaatst: 27 april 2023

Retraite

“Vroeger was alles beter, behalve de tandarts”. In dit boek […]

Geplaatst: 20 april 2023