Toen, nu en in eeuwigheid

19 november 2021

Deze zondag sluiten we het kerkelijk jaar af met het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Bij het woord koning denk je aan: kroon, troon, paarden, lakeien, een romantische sprookjeswereld. Soms wordt zo’n sprookje even werkelijkheid, zoals op Prinsjesdag. De macht van een koning, zoals wij die kennen stelt niet veel meer voor.

Dat was in Jezus’ tijd wel anders, de machthebbers van toen laten zich goed vergelijken met veel huidige presidenten, vaak de dictators van nu. Machthebbers vrezen concurrentie, ook Pilatus als zetbaas van de Romeinse keizer. Hij was verantwoordelijk voor de stabiliteit van zijn machtspositie in Judea. En dan wordt Jezus door een menigte ingehaald en toegejuicht als koning van de Joden. Daar wil Pilatus het zijne van weten.

“Ben jij koning”, vraagt Pilatus aan Jezus. Ja, Jezus is koning, maar niet van deze wereld. Hij werd gezalfd door een zondige vrouw. Hij werd als een koning toegejuicht. Hij werd met doornen gekroond. Hij werd als koning gegroet en vervolgens in zijn gezicht geslagen. Hij is een koning die absoluut geen concurrent is, en zeker geen bedreiging voor de zittende macht.

Maar als Jezus zonder vuisten is, wat stelt zijn macht dan voor? Jezus is de degene in wie God mens werd. Hij kwam in alle eenvoud in de wereld. Hij heeft ons voorgeleefd hoe de mens is bedoeld. Jezus was als God en als mens onder ons. God maakt zich klein, klein als de mens, hij gaat nog verder: Hij laat zich vernederen, martelen en doden. Maar de dood waarover we met Pasen horen, is niet het einde.

En dan vandaag: Christus, koning van het heelal. Jezus Christus mens en Zoon van God is terug bij zijn Vader. “Luister naar mijn stem”, klinkt het in het evangelie. Jezus roept ons op om te doen wat Hij deed: dienstbaar zijn. Door er te zijn voor je zieke moeder. Door die man uit Syrië te helpen bij het leren van de taal. Door je arm te slaan om die vrouw die haar man heeft verloren.

Christus, koning van het heelal, dat is niet Jezus tussen sterren en planeten. Het is niet Jezus ver verheven boven ons. Nee, want in Jezus raken hemel en aarde elkaar. Dat is: Ik-zal-er-altijd-zijn. Hij was er immers al toen wij er nog niet waren, Hij is er nu en Hij zal er altijd zijn: toen, nu en in eeuwigheid.

Pastor Piet de Jong
Landelinusgemeenschap

Meer columns

Gewoon na de viering even koffie drinken

Afgelopen zondag had ik na een mooie Pinsterfeestviering in de […]

Geplaatst: 2 juni 2023

Pinksteren

Het hoogfeest van Pinksteren, is zoals bij velen bekend, het […]

Geplaatst: 26 mei 2023

Een hart

Van mijn petekind heb ik een hart gekregen. Het werd […]

Geplaatst: 19 mei 2023

Met beleid

Onze parochie heeft een beleidsplan getiteld 'Maria gaat de stad […]

Geplaatst: 12 mei 2023

Maria, jij bent er...

In het Parochiecentrum staat een heel rijtje met Mariabeelden, allemaal […]

Geplaatst: 5 mei 2023

De eerste heilige Communie

Het sacrament van de eucharistie De Eerste Heilige Communie is […]

Geplaatst: 27 april 2023

Retraite

“Vroeger was alles beter, behalve de tandarts”. In dit boek […]

Geplaatst: 20 april 2023