Onreine Geesten

8 juli 2021

15de zondag door het jaar B: Onreine geesten

Jezus gaf aan de twaalf macht over de onreine geesten. En zij vertrokken en dreven veel duivels uit. Dit lezen wij in het evangelie.
Waar gaat dit over? Iets wat nu niet meer bestaat? Psychische ziekten waar men geen verklaring voor had? Als je bij voorbaat niet wilt geloven in het bestaan van de hel en van kwade geesten, dan moet je het wel in die richting zoeken. Maar als je onbevangen naar bepaalde feiten kijkt (zoals in de wetenschap gevraagd wordt), dan is het evangelie van deze zondag nog niet zo erg ouderwets.

In mijn jeugd werden soms sterke verhalen verteld over kwade machten in verre landen, zoals missionarissen die aantroffen. Maar bij de voortgang van het christendom verdwenen langzaamaan die verschijnselen. En dan lijkt het er ons land soms op dat er weer vreemde dingen gaan gebeuren bij het verdwijnen van het christelijk geloof.

Als God uit ons leven verdwijnt, dan wordt het toch interessant om de ‘geestelijke wereld’ te verkennen van occulte verschijnselen zoals waarzeggerij, helderziendheid, glaasje draaien, spiritisme, enzovoort. Dat lijkt misschien boeiend, maar het heeft vaak onrust en angst tot gevolg.

En wat moet je doen in onverklaarbare situaties. Als er telkens weer schilderijen zomaar van de muur vallen. Als precies in een bepaalde kamer van het huis vreemde verschijnselen zijn, als juist daar de kinderen niet rustig kunnen slapen. Als er vreemde geluiden zijn ….

Gelukkig komt dat allemaal nog niet zoveel voor. Maar het gebeurt en het lijkt toch te wijzen op het werk van onzichtbare wezens: duivels, zielen van gestorven mensen die niet tot rust zijn gekomen. In veel van deze gevallen komt er een eind aan deze problemen na een vertrouwvol gebed en een bevel aan de kwade geesten in de naam van Jezus.

Soms zijn er ook vreemde ervaringen op een plaats waar ooit mensen plotseling gestorven zijn, bij voorbeeld op een oorlogsslagveld. Dan kan de rust terugkeren als op die plaats de Eucharistie wordt gevierd  voor de zielenrust van de slachtoffers. Verlost uit het vagevuur?

God is de Schepper van het zichtbare en het onzichtbare. Wie op Hem vertrouwt heeft niets te vrezen, noch het ene, noch het andere.

p. Leo van der Klaauw

Meer columns

Een Goede Week - drie dagen Pasen vieren

Het belangrijkste feest van het jaar is niet Kerstmis, maar […]

Geplaatst: 30 maart 2023

Opstanding van de dood

Het verhaal van Lazarus in de komende zondag is een […]

Geplaatst: 24 maart 2023

Veertigdagentijd

We bevinden ons nog steeds in de Veertigdagentijd. Het getal […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Sportief worstelen

In veel kloosters en abdijen is het gebruik om een […]

Geplaatst: 10 maart 2023

Genoeg

Genoeg is een van de woorden die je karakteristiek kunt […]

Geplaatst: 3 maart 2023

Met carnaval schuilen bij Maria

Op carnavalszaterdag stonden drie carnavalsvierders in de Mariakapel. Helemaal uitgedost […]

Geplaatst: 23 februari 2023

Goochelen met getallen

De Vastentijd wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Maar hij duurt […]

Geplaatst: 18 februari 2023