Maria is ons vooruit gegaan

12 augustus 2021

Deze zondag horen we dat de geschiedenis van God ook de geschiedenis is van een onbekend meisje, geboren in een uithoek van de wereld. Haar naam is Maria, een meisje uit Nazareth. Maar God heeft op haar zijn oog laten vallen. Zij stemt in alle nederigheid in en jubelt Gods lof met het prachtige Magnificat, het lied van Gods revolutie. Een revolutie die heel anders is dan onze menselijke revoluties, waarbij vaak alleen maar sprake is van een gewelddadige machtswisseling, waarbij de kleinen van vandaag de onderdrukkers van morgen zijn. Op het eerste gezicht lijkt het Magnificat hetzelfde te doen als Maria jubelt: ‘Trotsen van hart slaat Hij uiteen en verheft de geringen. Heersers ontneemt Hij de troon’. Maar daarbij gaat het niet om een ordinaire machtswissel, het gaat om een omkering van alle waarden. Want zodra de onderdrukten een greep doen naar de macht, staat God weer aan de kant van de verdrukten. Hij blijft kiezen voor mensen die geraakt zijn door het leven, daar waar de klappen vallen. Al die grote bluffers, al die zelfvoldane mensen, ze zijn voor God maar klein en onbeduidend.

Maria heeft het niet gemakkelijk gehad, ook niet als moeder. Het gerucht dat haar kind onwettig was, blijft haar achtervolgen. Toch blijft ze trouw aan haar intuïtie en haar roeping. Haar Zoon zal de wereld veranderen, daarin blijft ze geloven. Soms, zoals op de bruiloft van Kana, schijnt ze te hard van stapel te lopen. Jezus zegt haar dat zijn tijd nog niet gekomen is. Maar ze is er zeker van dat die tijd zal komen. Ze lééfde eigenlijk al in die tijd. Ze is ons vooruit. Dat is wat wij met haar Tenhemelopneming vieren: dat zij haar tijd vooruit is. Maria is zozeer deel geworden van Jezus’ leven dat zij er nu ten volle deel van uitmaakt. Haar is niets onthouden, omdat zij zelf niets aan God onthield! Zo is zij uitgegroeid tot een strijdbare vrouw.

En let eens op het feit dat aan de jubelzang van Maria een bijzonder simpel gegeven vooraf is gegaan. Maria spoedde zich door het bergland naar haar nicht Elisabeth die ook een kind verwacht. Gods revolutie begint blijkbaar niet in grote woorden, maar daar waar mensen elkaar van dienst willen zijn is Gods revolutie blijkbaar al begonnen!

Pastor Piet de Jong
Landelinuskerk 

Meer columns

Laurentiuskerk: 50 glorievolle jaren!

Zondag 24 april a.s. zal de gemeenschap rond de Laurentius […]

Geplaatst: 15 april 2022

Hij schrijft niemand af

Hij is misschien wel het bekendste verhaal in de bijbel: […]

Geplaatst: 15 april 2022

Wie schrijft er met licht

Er zijn in onze taal veel woorden met het aanhangsel […]

Geplaatst: 19 maart 2022

De kern van ons geloven

“Wat kunnen we doen?” Het is een vraag die je […]

Geplaatst: 13 maart 2022

Bekeert u en gelooft in het evangelie

“Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij […]

Geplaatst: 6 maart 2022

Carnaval

Met Carnaval nemen we enkele dagen wat meer afstand van […]

Geplaatst: 27 februari 2022

Bidden om eenheid

Wij maken grappen over Belgen. In Duitsland maken ze grappen […]

Geplaatst: 22 februari 2022