Laat de kinderen tot mij komen

15 januari 2022

Tijdens de vieringen in de kerk dragen de priesters en diakens kazuifels en dalmatieken en de kleur is afhankelijk van wat er gevierd wordt. Zo is rood de kleur van de H. Geest of martelaren, wit van feesten, paars van rouw of verwachting en groen is de normale kleur.

Vorige week vond er in de Lambertuskerk de uitlegviering plaats voor de communicanten. Tijdens de eucharistieviering werd er uitgelegd wat er precies gebeurt tijdens de heilige mis, waarom er bepaalde handelingen plaatsvinden, waarom de gelovigen soms zitten, dan weer staan en op een ander moment weer knielen.

Het is altijd goed om te horen waarom er wat gebeurt. De liturgische kleur op dit moment is groen. Er is een hele tijd wit gedragen in verband met het kerstfeest en ondanks de restricties en verdriet, kunnen we ook terugkijken op mooie vieringen. Er zijn met name veel vieringen geweest voor de kinderen. Op 5 december is Sinterklaas op bezoek geweest in de Laurentiuskerk. Er waren veel kinderen gekomen en er hing een heel gemoedelijke en gezellige sfeer in de kerk. Met kerst was er een peuter- en kleuterviering. Aangezien deze om 16.00u plaatsvond mochten de kleintjes met hun ouders fysiek naar de kerk komen. Voor mij is dat de eerste viering in de kerstnacht en hoe mooi is het om zo te beginnen. Een korte woordviering met veel liedjes en gedichtjes wat echt toegankelijk is voor de jongsten onder ons.

Op 2 januari kwamen de Drie Koningen naar de familieviering in de Lambertuskerk. Tijdens de preek hebben ze uitleg gegeven waar ze vandaan kwamen, waarom ze uit die streken kwamen, en heel belangrijk, waarom ze nou precies die drie geschenken hadden meegenomen.
Zo hebben er in een relatief korte tijd heel wat kindervieringen plaatsgevonden en ik denk dat we ons daarover mogen verheugen. Aan de ene kant zien we dat het achteruit gaat in de kerk; dat er vergrijzing plaatsvindt, dat er kerken gesloten worden, dat er telkens minder mensen naar de kerk komen, maar aan de andere kant zien we dat mooie initiatieven zijn voor de kinderen en dat ze er enthousiast over zijn.

Jezus zegt in de bijbel: Laat de kinderen tot mij komen. Laten wij gehoor geven aan Zijn opdracht en ons verheugen dat we Zijn liefde ook aan hen verder mogen geven.

Kapelaan Gideon van Meeteren

Meer columns

Morgenster

Maria is de patrones van onze parochie, met haar voorspraak […]

Geplaatst: 29 september 2023

Vredesweek

Elke derde zondag van september is de nationale vredesweek. Samen […]

Geplaatst: 15 september 2023

Pub-Kwis

De scholen zijn weer begonnen. Op Facebook zie je foto’s […]

Geplaatst: 6 september 2023

Inspiratie

Regelmatig krijgt het team dat de etalages in het parochiecentrum […]

Geplaatst: 25 augustus 2023

Allemaal stralende gezichten

“Het was ook voor ons een hele fijne ervaring en […]

Geplaatst: 18 augustus 2023

Licht in de wereld

Ga er even lekker tussenuit! Geniet van je vakantie! Dit […]

Geplaatst: 11 augustus 2023

Wereld Jongerendagen 2023

Iedere drie jaar zijn de internationale wereldjongerendagen (WJD). Het initiatief […]

Geplaatst: 4 augustus 2023