Instrumenten voor de Heilige Geest

29 januari 2022

Onlangs stond er een cartoon van onze paus Franciscus in dagblad Trouw. De paus stapte sip kijkend over de drempel van een kerkgebouw. De bijbehorende tekst zei dat zelfs deze paus de Nederlandse katholieken niet meer de kerk in kreeg.

Rond diezelfde tijd kwam ik iemand tegen die tegen me zei: "Pastor, ik ben bang dat ná de coronatijd de mensen niet meer naar de kerk zullen komen, ze zijn ‘de loop’ kwijt geraakt". Beide ervaringen zetten me aan het denken. U weet wat er gebeurt als je een opgeblazen ballon los laat; dat ding sjeest op onvoorstelbare wijze door de kamer, terwijl de lucht eruit ontsnapt. Tenslotte ligt de ballon als een slap ding op de grond; de spirit is er uit.

Een halve eeuw geleden begonnen de kerken leeg te lopen net als de ballon. De kerk zwenkte en zwaaide naar alle kanten; soms heel hoog (het Tweede Vaticaans Concilie), dan weer akelig dicht bij de afgrond (benoeming van conservatieve bisschoppen). En nu zijn we aangekomen in de tijd dat de Kerk als een lege ballon ter aarde ligt. Veel mensen lopen haar voorbij; de Kerk heeft geen betekenis meer. De geest is er uit.

Maar die andere geest, de Heilige Geest, is die er dan ook uit? Volgens mij kan dat niet, want die Geest is de Geest van onze God; en God is altijd trouw. In Jezus, de Christus, heeft God ons de HOOP gegeven dat er OOIT een betere tijd zal komen. Wat ik nou hoop is dat er juist in deze tijd mensen zullen zijn die aan die hoop vast durven houden en die zich vervolgens  gaan inspannen voor die komende betere tijd. Díe mensen zijn de eerste tekenen dat de ballon van de Kerk zich weer gaat opbollen; ze laten zich aanblazen door de Heilige Geest.
Het zal best lang duren voordat de ballon van de Kerk weer vol is van de H. Geest. Ondertussen zullen kerkgebouwen afgestoten moeten worden, priesters, diakens en pastoraal werkenden mogelijk nog in aantal afnemen.

Is dat erg? Nee, als je maar niet vergeet dat de boodschap van de Kerk een goede boodschap is voor mensen van deze tijd; in deze tijd zijn mensen angstig, oppervlakkig, opgeslokt door koopzucht en moderne technieken.

Maar als je een mens gelukkig kunt maken door net als Jezus je voeten naar een ander te richten, je hand naar hem uit te strekken, een bemoedigend woord te spreken, een liefdevolle blik te gunnen en een ander zó HOOP te geven op een goede toekomst, dan hebben wij samen iets groots te doen: instrumenten te zijn voor de H.Geest.

Want de Kerk, dat zijn niet paus en bisschoppen en priesters etcetera, nee, de Kerk dat ben jij  samen met anderen, die tegen de stroom van de tijd durven ingaan.

Jan Schepers, emeritus-pastor

Meer columns

Opstanding van de dood

Het verhaal van Lazarus in de komende zondag is een […]

Geplaatst: 24 maart 2023

Veertigdagentijd

We bevinden ons nog steeds in de Veertigdagentijd. Het getal […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Sportief worstelen

In veel kloosters en abdijen is het gebruik om een […]

Geplaatst: 10 maart 2023

Genoeg

Genoeg is een van de woorden die je karakteristiek kunt […]

Geplaatst: 3 maart 2023

Met carnaval schuilen bij Maria

Op carnavalszaterdag stonden drie carnavalsvierders in de Mariakapel. Helemaal uitgedost […]

Geplaatst: 23 februari 2023

Goochelen met getallen

De Vastentijd wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Maar hij duurt […]

Geplaatst: 18 februari 2023

Feest

In onze recreatieruimte op het seminarie hing een mooie antieke […]

Geplaatst: 10 februari 2023