Hoe zit het met jouw trouw?

30 september 2021

Deze zondag reikt de evangelielezing ons enkele pittige uitspraken aan over huwelijkse trouw. Ze komen nogal vierkant over. Dat vraagt om meer uitleg. Zeker, scheiden is volgens de kerk niet toegestaan. Hoe komen we daar vanmorgen uit? Want het huwelijk moge dan wel een verheven ideaal zijn, aan de andere kant zien we ook de bittere nuchterheid van alledag: talloze huwelijken houden geen stand. Dat is altijd weer een pijnlijke aangelegenheid. Scheiden is voor de meeste mensen door een hel gaan van veel verdriet, onmacht en vertwijfeling. Alsof alle grond onder je voeten wordt weggeslagen!

Nog steeds lopen er vele Farizeeën in onze wereld rond die, zoals in het evangelie van zondag met de wet in de hand aan Jezus de vraag stellen: "Is het geoorloofd dat getrouwde mensen elkaar verlaten?" Als de evangelist Marcus deze vraag naar echtscheiding stelt, dan neemt hij ons niet mee naar een rechtszaal om te oordelen over wat ‘wel mag’ en ‘niet mag’. Nee hij wil ons iets leren over Jezus zelf, die zijn zware kruisgang maakt naar Jeruzalem. Hij blijft onvoorwaardelijk trouw aan Gods programma. En dat vraagt Hij ook aan ons. Maar ja, wij zijn Jezus niet. Wij leven nu eenmaal in een gebroken wereld. Daarom gaat het in het evangelie van vandaag niet om rechten en plichten. Nee, Jezus stelt ons de vraag: "Hoe zit het met jouw trouw?" Wie ben jij voor je vrouw, wie ben jij voor je man, wie ben jij voor je vriend of vriendin? Wie zijn jullie voor elkaar? Wat voor kansen geven jullie elkaar om tot menselijke ontplooiing te komen?

Daar schieten we allemaal regelmatig in tekort, want we zijn nou eenmaal gebroken mensen die alleen op een paar gelukkige momenten onze idealen kunnen aanraken. Niet alleen bij een huwelijk gaat het om gebrokenheid, we leven allemaal in een breekbare wereld die zijn evenwicht dreigt te verliezen. Het gaat in het evangelie van vanmorgen om de barsten en de scheuren die door ieder van ons heenlopen. Maar Jezus zal de laatste zijn om een mens te veroordelen die met veel pijn in het hart tegenover God zijn gebrokenheid erkent. Jezus poneert vanmorgen geen juridisch beginsel, maar een levensideaal. En zijn woord, dat lees ik in heel zijn leven, is nooit een woord dat voor wie dan ook alle deuren dichtsmijt.

 

Pastor Piet de Jong

Landelinusgemeenschap Empel

Meer columns

Opstanding van de dood

Het verhaal van Lazarus in de komende zondag is een […]

Geplaatst: 24 maart 2023

Veertigdagentijd

We bevinden ons nog steeds in de Veertigdagentijd. Het getal […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Sportief worstelen

In veel kloosters en abdijen is het gebruik om een […]

Geplaatst: 10 maart 2023

Genoeg

Genoeg is een van de woorden die je karakteristiek kunt […]

Geplaatst: 3 maart 2023

Met carnaval schuilen bij Maria

Op carnavalszaterdag stonden drie carnavalsvierders in de Mariakapel. Helemaal uitgedost […]

Geplaatst: 23 februari 2023

Goochelen met getallen

De Vastentijd wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Maar hij duurt […]

Geplaatst: 18 februari 2023

Feest

In onze recreatieruimte op het seminarie hing een mooie antieke […]

Geplaatst: 10 februari 2023