Hoe zit het met jouw trouw?

30 september 2021

Deze zondag reikt de evangelielezing ons enkele pittige uitspraken aan over huwelijkse trouw. Ze komen nogal vierkant over. Dat vraagt om meer uitleg. Zeker, scheiden is volgens de kerk niet toegestaan. Hoe komen we daar vanmorgen uit? Want het huwelijk moge dan wel een verheven ideaal zijn, aan de andere kant zien we ook de bittere nuchterheid van alledag: talloze huwelijken houden geen stand. Dat is altijd weer een pijnlijke aangelegenheid. Scheiden is voor de meeste mensen door een hel gaan van veel verdriet, onmacht en vertwijfeling. Alsof alle grond onder je voeten wordt weggeslagen!

Nog steeds lopen er vele Farizeeën in onze wereld rond die, zoals in het evangelie van zondag met de wet in de hand aan Jezus de vraag stellen: “Is het geoorloofd dat getrouwde mensen elkaar verlaten?” Als de evangelist Marcus deze vraag naar echtscheiding stelt, dan neemt hij ons niet mee naar een rechtszaal om te oordelen over wat ‘wel mag’ en ‘niet mag’. Nee hij wil ons iets leren over Jezus zelf, die zijn zware kruisgang maakt naar Jeruzalem. Hij blijft onvoorwaardelijk trouw aan Gods programma. En dat vraagt Hij ook aan ons. Maar ja, wij zijn Jezus niet. Wij leven nu eenmaal in een gebroken wereld. Daarom gaat het in het evangelie van vandaag niet om rechten en plichten. Nee, Jezus stelt ons de vraag: “Hoe zit het met jouw trouw?” Wie ben jij voor je vrouw, wie ben jij voor je man, wie ben jij voor je vriend of vriendin? Wie zijn jullie voor elkaar? Wat voor kansen geven jullie elkaar om tot menselijke ontplooiing te komen?

Daar schieten we allemaal regelmatig in tekort, want we zijn nou eenmaal gebroken mensen die alleen op een paar gelukkige momenten onze idealen kunnen aanraken. Niet alleen bij een huwelijk gaat het om gebrokenheid, we leven allemaal in een breekbare wereld die zijn evenwicht dreigt te verliezen. Het gaat in het evangelie van vanmorgen om de barsten en de scheuren die door ieder van ons heenlopen. Maar Jezus zal de laatste zijn om een mens te veroordelen die met veel pijn in het hart tegenover God zijn gebrokenheid erkent. Jezus poneert vanmorgen geen juridisch beginsel, maar een levensideaal. En zijn woord, dat lees ik in heel zijn leven, is nooit een woord dat voor wie dan ook alle deuren dichtsmijt.

 

Pastor Piet de Jong

Landelinusgemeenschap Empel

Meer columns

Laurentiuskerk: 50 glorievolle jaren!

Zondag 24 april a.s. zal de gemeenschap rond de Laurentius […]

Geplaatst: 15 april 2022

Hij schrijft niemand af

Hij is misschien wel het bekendste verhaal in de bijbel: […]

Geplaatst: 15 april 2022

Wie schrijft er met licht

Er zijn in onze taal veel woorden met het aanhangsel […]

Geplaatst: 19 maart 2022

De kern van ons geloven

“Wat kunnen we doen?” Het is een vraag die je […]

Geplaatst: 13 maart 2022

Bekeert u en gelooft in het evangelie

“Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij […]

Geplaatst: 6 maart 2022

Carnaval

Met Carnaval nemen we enkele dagen wat meer afstand van […]

Geplaatst: 27 februari 2022

Bidden om eenheid

Wij maken grappen over Belgen. In Duitsland maken ze grappen […]

Geplaatst: 22 februari 2022