Feest van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes

7 februari 2021

Jaarlijks viert de Kerkgemeenschap op 11 februari het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Van 11 februari tot 16 juli 1858 verscheen Maria daar achttien keer aan het  eenvoudige meisje Bernadette Soubirous in de grot van Massabielle, iets buiten het toenmalige Lourdes.

Tijdens die verschijningen maakte Maria zich bekend als de Onbevlekte Ontvangenis, zonder zonde ontvangen. Ook vroeg zij dat mensen op bedevaart hier naartoe zouden komen en dat er een kerk gebouwd zou worden, zowel letterlijk bedoeld als figuurlijk, namelijk een gemeenschap rond Jezus Christus. En ook de boodschap van veelvuldig te bidden en boete te doen, kwam bij Bernadette duidelijk over.
In mijn werkzaam leven ben ik als pastor ontzettend veel keren in Lourdes geweest met de Nederlandse Ziekenbedevaart. Ondanks het drukke werk, was het telkens een feest in Lourdes te zijn, samen met gemiddeld 800 pelgrims per bedevaart; samen ook met collega- pastores, dokters, verpleegkundigen, ziekenverzorgers en brancardiers, die de bedevaarten begeleidden. Zieken en gezonden komen in Lourdes samen om elkaar te bemoedigen en hun geloof gestalte te geven in gebed en zang, met name in de dagelijkse sacramentsprocessie en lichtprocessie.

Vooral de zieken gaan naar Lourdes, zo niet om te genezen te worden dan toch om vrede en troost te vinden met hun lot. Eens zei een zieke tegen mij: "Lourdes werkt bij mij als een magneet. Ik laad me hier op en kan er daardoor thuis in Nederland weer volop tegen."
Ja, Lourdes maakt ter plekke een enorm indruk: grootse Eucharistie- en andere vieringen, intens beleefd geloof, de stilte, de dienstbaarheid en het intieme gebeuren aan de grot. Lourdes roept het gevoel in mensen wakker om aandacht voor elkaar te hebben. Lourdes laat mensen zien waar het in het leven werkelijk om gaat….en ze beleven dat daar ook.

Mensen worden aangeraakt om het op te nemen voor elkaar, om te leven over de grenzen van familie, ras, land en godsdienst heen.
In onze sterk geïndividualiseerde wereld zie je dat haast niet meer. Ja, gelukkig soms nog wel: in deze coronatijd zie je hoe dienstbaar en attent sommige mensen zijn. En na de rellen van vorige week in Den Bosch, zag je een grote behulpzaamheid en aandacht voor de getroffen mensen.

In Lourdes zie je dit alles ten volle en altijd. Daar gaat de hemel open voor allen, die er komen. Niemand wordt uitgesloten. De zieken hebben er zelfs voorrang op de gezonden. Hier gebeurt de 'Kerk met open armen'.

Lourdes heeft mij persoonlijk altijd sterk geïnspireerd in mijn leven, in mijn pastorale werk hier in de parochie en in ons bisdom. Lourdes doet wat de talloze kaarsen bij de grot doen: warmte brengen in een koude wereld. En het wonder van Lourdes is voor mij, dat er zoveel zieke en kleine mensen steun en troost vinden; en dat er zoveel vrijwilligers zich inzetten met hart en ziel voor de medemensen.
Het afgelopen jaar 2020 en ook momenteel (zeker nog deze winter en lente) is het stil in Lourdes. Normaal komen er 6 miljoen pelgrims per jaar naartoe; nú worden er vanwege het coronavirus geen officiële bedevaarten georganiseerd, ook niet vanuit Nederland.

Als het goed zal gaan, zullen die het komende najaar 2021 weer langzaam op gang komen. Nu zijn er alleen individuele pelgrims, hoofdzakelijk uit de omgeving van Lourdes.
We hopen en bidden voor een betere toekomst, waarin we ook zachtjesaan verlost worden van het coronavirus. Laten we daar samen aan werken en voor bidden op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Mag haar feestdag van 11 februari u inspireren, temeer omdat de Kerk op deze feestdag sinds ruim 25 jaar de jaarlijkse wereldziekendag organiseert.

Moge – zeker nu – God ons nabij zijn  en een beschermer zijn voor hen, die het coronavirus hebben opgelopen. Wij bidden om hoop en genezing. Voor hen die aan de gevolgen ervan zijn overleden bidden wij dat zij bij God geborgen mogen zijn. En wij bidden voor allen, die werkzaam zijn in de gezondheidszorg: dat zij Gods nabijheid en zegen mogen ervaren in hun mooie werk voor de medemens.

Jan Renders, emeritus-diaken

Meer columns

Morgenster

Maria is de patrones van onze parochie, met haar voorspraak […]

Geplaatst: 29 september 2023

Vredesweek

Elke derde zondag van september is de nationale vredesweek. Samen […]

Geplaatst: 15 september 2023

Pub-Kwis

De scholen zijn weer begonnen. Op Facebook zie je foto’s […]

Geplaatst: 6 september 2023

Inspiratie

Regelmatig krijgt het team dat de etalages in het parochiecentrum […]

Geplaatst: 25 augustus 2023

Allemaal stralende gezichten

“Het was ook voor ons een hele fijne ervaring en […]

Geplaatst: 18 augustus 2023

Licht in de wereld

Ga er even lekker tussenuit! Geniet van je vakantie! Dit […]

Geplaatst: 11 augustus 2023

Wereld Jongerendagen 2023

Iedere drie jaar zijn de internationale wereldjongerendagen (WJD). Het initiatief […]

Geplaatst: 4 augustus 2023