Een wereld die door liefde wordt beheerst

24 januari 2021

In de hete zomers van de afgelopen jaren is het meerdere keren gebeurd dat er te weinig water kwam te staan in rivieren en plassen. Er zit dan zo weinig zuurstof in het water dat de vissen massaal naar water gaan happen.
Erger nog vind ik het als per ongeluk of expres vergif in het water is gekomen; dan zie je veel vissen met de witte buik omhoog dood aan de oppervlakte drijven. In beide gevallen was het water een onleefbaar milieu geworden voor de vissen.

Komende zondag staat in het evangelie dat Jezus de apostelen 'tot vissers van mensen zal maken'.  Ik heb dat altijd een moeilijk zinnetje gevonden. Mensen leven immers niet in het water. Waarom zou je ze er dan uit moeten halen?
Maar de gedachte aan de happende of dode drijvende vissen bracht me op de volgende gedachte. Is het milieu waarin wij heden ten dage leven wel zo geschikt voor ons? Onze leefwereld wordt geregeerd door zucht naar macht en geld. Dat brengt een hoop ellende met zich mee: zelfverrijking met als gevolg geen aandacht voor mensen in de knel,  zelfoverschatting met als gevolg dat anderen gekleineerd en weggezet worden. Zeggen dat Second Love ook zou moeten kunnen, waarmee dus de kachel wordt aangemaakt met begrippen als trouw en opofferingsgezindheid.
Het leefmilieu wordt verpest door allerlei vormen van egoïsme. Kennelijk was dat in de tijd van Jezus ook al zo, want hij zegt tegen zijn leerlingen: "Jullie moeten de mensen redden uit dat onzalige milieu."

Even terug naar die happende vissen; er zijn dan altijd mensen die de vissen opscheppen en overbrengen naar tonnen met zuurstofrijk water. Zo moeten de leerlingen van Jezus de mensen vanuit een vergiftigd milieu overbrengen naar een milieu waarin je als mens wél goed kunt leven: een wereld die door liefde en wat dat met zich meebrengt wordt beheerst.

De apostelen leven niet meer, maar zijn leerlingen wel; dat zijn wij! DUS.....!!
Maar beseffen we wel dat we in een mensonwaardig milieu leven?

Jan Schepers emeritus pastor

Meer columns

Opstanding van de dood

Het verhaal van Lazarus in de komende zondag is een […]

Geplaatst: 24 maart 2023

Veertigdagentijd

We bevinden ons nog steeds in de Veertigdagentijd. Het getal […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Sportief worstelen

In veel kloosters en abdijen is het gebruik om een […]

Geplaatst: 10 maart 2023

Genoeg

Genoeg is een van de woorden die je karakteristiek kunt […]

Geplaatst: 3 maart 2023

Met carnaval schuilen bij Maria

Op carnavalszaterdag stonden drie carnavalsvierders in de Mariakapel. Helemaal uitgedost […]

Geplaatst: 23 februari 2023

Goochelen met getallen

De Vastentijd wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Maar hij duurt […]

Geplaatst: 18 februari 2023

Feest

In onze recreatieruimte op het seminarie hing een mooie antieke […]

Geplaatst: 10 februari 2023