Een nieuw kerkelijk jaar!

17 december 2021

Aankomende tijd vieren we het twee keer: de afsluiting van een oud jaar en het begin van een nieuw jaar. Eén van die twee keer zal niemand ontgaan. Op 31 december  leiden we 2021 uit en nemen we afscheid van het voorbije jaar. We gaan (sober)  feestend de drempel over naar een nieuw kalenderjaar: 2022. Maar de tweede keer….wanneer is dat dan?

Aanstaande zondag 28 november is het de eerste zondag van de Advent. En daarna beginnen we een nieuw kerkelijk jaar. Het vorige hebben we dan ( met het feest van Christus Koning op 21 november jongstleden) achter ons gelaten.
Voor onze Mariaparochie begint het nieuwe kerkelijke jaar meteen met heel goed nieuws: er is een nieuwe pastoor benoemd door onze bisschop met ingang van komende zomer. Het is iemand die door de wol geverfd is, namelijk Paul Janssen, momenteel pastoor te Deurne, al gedurende 17 jaren. Daarvoor was hij 9 jaar pastoor in Goirle en hij is begonnen als mede- pastor van wijlen plebaan Van de Camp destijds in de Sint Jan in Den Bosch. Pastor Paul Janssen ken ik uit het verleden en ik weet dat hij iemand is, die midden tussen de mensen staat en goed kan verbinden. De parochie kan blij met hem zijn!

Een nieuw kerkelijk jaar begint dus. En daarna gaan we opnieuw de verschillende momenten uit het leven van Jezus Christus en Gods openbaring aan ons gedenken. Het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar is het Paasfeest. Met Pasen gedenken we Jezus’ lijden, sterven en verrijzenis.

Ter voorbereiding daarop is de veertigdagentijd. En vijftig dagen ná Pasen is het Pinksteren, begin van de Kerk. De geboorte van Jezus als Verlosser en Heiland vieren we met Kerstmis, 25 december.  Het is de tijd van de wisseling van de getijden: de dagen gaan weer lengen.
Vanouds vierde men in deze periode een lichtfeest en daar is voor de christenen Kerstmis in de plaats gekomen. Jezus Christus is voor ons hét Licht! In de periode voorafgaand aan Kerstmis, is het de tijd van de Advent, hetgeen letterlijk ‘komst’ betekent. We zien uit naar de komst van de Heer; we zien uit naar het Rijk Gods.

Dat heeft alles te maken met de grote droom, die Jezus Zijn hele leven heeft gehad. De hoop namelijk, dat mensen meer en meer zó met elkaar zouden omgaan, dat ze elkaar hoog houden en niet klein maken; dat ze elkaar maken en niet breken; dat liefde de boventoon mag voeren en niet agressie, geweld en haat; dat er vrede mag zijn en geen ruzie en oorlog.

Uitzien naar de komst van het Rijk van God is de kern van de adventsperiode, waarmee het nieuwe kerkelijke jaar begint. Als symbool van de Adventstijd hebben we in onze kerken de adventskrans. Iedere week gaat er op die adventskrans een kaars meer aan. Op de vierde zondag van de Advent branden alle vier kaarsen.

Vlak voor Kerstmis (wanneer de dagen kort zijn) brandt het licht optimaal. Het heeft iets van de onverwoestbare hoop, die in ons leeft. Hoe donkerder het wordt, des te meer licht steken we aan. We laten ons er niet onder krijgen!

Graag wens ik u allen een zinvol en gezegend nieuw kerkelijk jaar toe. Mag het iets (misschien veel?) in ons losmaken!

Jan Renders, emeritus-diaken

Meer columns

Vredesweek

Elke derde zondag van september is de nationale vredesweek. Samen […]

Geplaatst: 15 september 2023

Pub-Kwis

De scholen zijn weer begonnen. Op Facebook zie je foto’s […]

Geplaatst: 6 september 2023

Inspiratie

Regelmatig krijgt het team dat de etalages in het parochiecentrum […]

Geplaatst: 25 augustus 2023

Allemaal stralende gezichten

“Het was ook voor ons een hele fijne ervaring en […]

Geplaatst: 18 augustus 2023

Licht in de wereld

Ga er even lekker tussenuit! Geniet van je vakantie! Dit […]

Geplaatst: 11 augustus 2023

Wereld Jongerendagen 2023

Iedere drie jaar zijn de internationale wereldjongerendagen (WJD). Het initiatief […]

Geplaatst: 4 augustus 2023

Generaal

Bij de koffie in het Sint Janscentrum schoof ook mgr. […]

Geplaatst: 28 juli 2023