De heilige Geest: onze beste vriend!

1 juni 2021

Een bisschop vertelde dat hij ergens het vormsel ging toedienen. In zijn inleidend woord sprak hij over de ‘heilige Geest’. Er volgde een lied en daar maakte de juf, die de kinderen had voorbereid, gauw gebruik van om de bisschop in te fluisteren: Bisschop, u moet niet zeggen ‘heilige Geest’, dat snappen ze niet. U moet spreken over de ‘goede geest’.

Ik ben bang dat die juf zelf niet goed begrepen heeft wat of wie de H. Geest is. Als lerares moest zij zelf bij de kinderen een goede geest aankweken, zoals bij een voetbalelftal ook een goede teamgeest nodig is. Daar hoef je geen bisschop voor te laten komen en daar hoef je ook geen christen voor te zijn.

Maar wat is dan het bijzondere van die ‘heilige’ Geest? Voor veel christenen is Hij waarschijnlijk de grote onbekende onder de drie goddelijke personen. Paus Johannes XXIII was bang dat veel bisschoppen daar ook niet zo’n goede voorstelling van hadden. Als voorbereiding op het tweede Vaticaans Concilie gaf hij daarom een klein stukje verplichte lectuur op: lees in de Bijbel het 2de boek van Lucas, de Handelingen van de Apostelen. Daar lees je geen theorie, maar een geweldig stuk echte geschiedenis.

Het christendom werd niet eenvoudig verbreid werd door een enthousiast menselijk verhaal over Jezus van Nazareth. Nee, de apostelen en andere predikers waren toegerust met de H. Geest als een ‘kracht uit de hoge’ volgens de belofte van de Vader (Lc. 24,49). Daardoor konden zij zelfs grotere werken doen dan Jezus zelf gedaan had (Jo.14,12).

Het geheim van het optreden van Jezus ligt in het feit dat Hij vervuld was van de H. Geest. Door die scheppende Geest kon Hij ook wonderen doen buiten de gewone ‘natuurwetten’ om.

Als wij ook die H. Geest ontvangen, dan zijn we in staat om het spoor van Jezus te volgen. Dan kunnen we met de apostel Paulus uitroepen: Voor mij is leven Christus (Fil.1.21), want ik laat mij leiden door dezelfde heilige Geest in hoogst eigen Persoon.

De Bijbel vertelt ons hoe God met mensen omgaat. Als ik daarmee vertrouwd raak, dan kan ik het ook zo gaan doen vanuit een tweede natuur. Dat hoeft geen overdreven pretentie te zijn. De H. Geest, de Geest van Jezus, maakt het mogelijk. Ik mag Hem ervaren en aanvaarden als een goede gids.

p. Leo van der Klaauw

Meer columns

Veertigdagentijd

We bevinden ons nog steeds in de Veertigdagentijd. Het getal […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Sportief worstelen

In veel kloosters en abdijen is het gebruik om een […]

Geplaatst: 10 maart 2023

Genoeg

Genoeg is een van de woorden die je karakteristiek kunt […]

Geplaatst: 3 maart 2023

Met carnaval schuilen bij Maria

Op carnavalszaterdag stonden drie carnavalsvierders in de Mariakapel. Helemaal uitgedost […]

Geplaatst: 23 februari 2023

Goochelen met getallen

De Vastentijd wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Maar hij duurt […]

Geplaatst: 18 februari 2023

Feest

In onze recreatieruimte op het seminarie hing een mooie antieke […]

Geplaatst: 10 februari 2023

Water

Deze week is het 70 jaar gelden dat de watersnoodramp […]

Geplaatst: 3 februari 2023