Coming out

9 september 2021

Coming out

"Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" Deze zondag horen we Jezus deze vraag aan zijn leerlingen stellen. Let wel: niet alleen de leerlingen die bijna 2000 jaar geleden met Hem meetrokken, maar ook alle leerlingen die zich nu rondom Hem hebben verzameld. Wie is Hij voor jou? En in het verlengde daarvan: wat is dan je relatie tot Hem?

Petrus geeft het juiste antwoord. Jezus is de Christus. Hij mag dan ook als het ware door naar de volgende ronde. Maar daar slaat hij de plank mis. Dat de Christus wordt verworpen en ter dood wordt gebracht, daar wil hij niet aan. Kennelijk leeft hij nog vanuit de verwachting dat de Christus, de Messias, de nieuwe koning der Joden zal zijn. Met alle pracht en praal. Jezus houdt hem voor: dat zijn menselijke overwegingen, niet dat wat God wil.

Wat wil God dan, wat de mens niet wil? Je zou een eenduidig antwoord verwachten, maar dat komt er niet. Jezus spreekt over navolging, zelfverloochening en het kruis opnemen. Hoe Hij dat invult, zien we wanneer we met Hem optrekken naar Jeruzalem. Maar wat dat voor ons betekent, daar moeten we zelf een antwoord op geven. In alle eerlijkheid, oprecht en authentiek. En dat antwoord kunnen we alleen geven wanneer we stilstaan bij de vraag: wie is Hij voor mij?

Een aanzet kan de tweede lezing van het weekend bieden. De apostel Jakobus spreekt over een dood en een levend geloof. Een dood geloof is een geloof zonder daden. Een levend geloof uit zich in daden die meebouwen aan een beschaving van liefde, waar mensen elkaar zien, waar mensen elkaar in hun noden voorzien. Daden die proberen een uitdrukking te zijn van het antwoord op de vraag: wie is Hij voor mij?

In het evangelie laat Jezus zien wie Hij werkelijk is. Hij zegt het niet zelf. Hij laat het zijn leerlingen zeggen, Petrus voorop. Zo spreekt Hij ook tot ons. Wij mogen zeggen wie Hij is voor ons. Alleen: hoe doorleefd is ons antwoord? Durven wij ons geloof om te zetten in daden van liefde, zoals Christus ons dat heeft voorgedaan of blijven we hangen in menselijke overwegingen, die ingaan tegen wat God wil?

Ergens diep in ons hart klinkt een roepstem. Een stem die ons vertelt wie wij zijn, en voor welke roeping wij onze gaven en talenten hebben ontvangen. Het is de roepstem van God. Die roepstem krijgt een echo in ons antwoord op de vraag wie Jezus voor ons is. Een antwoord in levend geloof, een geloof dat woorden krijgt in daden.

Meer columns

Morgenster

Maria is de patrones van onze parochie, met haar voorspraak […]

Geplaatst: 29 september 2023

Vredesweek

Elke derde zondag van september is de nationale vredesweek. Samen […]

Geplaatst: 15 september 2023

Pub-Kwis

De scholen zijn weer begonnen. Op Facebook zie je foto’s […]

Geplaatst: 6 september 2023

Inspiratie

Regelmatig krijgt het team dat de etalages in het parochiecentrum […]

Geplaatst: 25 augustus 2023

Allemaal stralende gezichten

“Het was ook voor ons een hele fijne ervaring en […]

Geplaatst: 18 augustus 2023

Licht in de wereld

Ga er even lekker tussenuit! Geniet van je vakantie! Dit […]

Geplaatst: 11 augustus 2023

Wereld Jongerendagen 2023

Iedere drie jaar zijn de internationale wereldjongerendagen (WJD). Het initiatief […]

Geplaatst: 4 augustus 2023