Coming out

9 september 2021

Coming out

"Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" Deze zondag horen we Jezus deze vraag aan zijn leerlingen stellen. Let wel: niet alleen de leerlingen die bijna 2000 jaar geleden met Hem meetrokken, maar ook alle leerlingen die zich nu rondom Hem hebben verzameld. Wie is Hij voor jou? En in het verlengde daarvan: wat is dan je relatie tot Hem?

Petrus geeft het juiste antwoord. Jezus is de Christus. Hij mag dan ook als het ware door naar de volgende ronde. Maar daar slaat hij de plank mis. Dat de Christus wordt verworpen en ter dood wordt gebracht, daar wil hij niet aan. Kennelijk leeft hij nog vanuit de verwachting dat de Christus, de Messias, de nieuwe koning der Joden zal zijn. Met alle pracht en praal. Jezus houdt hem voor: dat zijn menselijke overwegingen, niet dat wat God wil.

Wat wil God dan, wat de mens niet wil? Je zou een eenduidig antwoord verwachten, maar dat komt er niet. Jezus spreekt over navolging, zelfverloochening en het kruis opnemen. Hoe Hij dat invult, zien we wanneer we met Hem optrekken naar Jeruzalem. Maar wat dat voor ons betekent, daar moeten we zelf een antwoord op geven. In alle eerlijkheid, oprecht en authentiek. En dat antwoord kunnen we alleen geven wanneer we stilstaan bij de vraag: wie is Hij voor mij?

Een aanzet kan de tweede lezing van het weekend bieden. De apostel Jakobus spreekt over een dood en een levend geloof. Een dood geloof is een geloof zonder daden. Een levend geloof uit zich in daden die meebouwen aan een beschaving van liefde, waar mensen elkaar zien, waar mensen elkaar in hun noden voorzien. Daden die proberen een uitdrukking te zijn van het antwoord op de vraag: wie is Hij voor mij?

In het evangelie laat Jezus zien wie Hij werkelijk is. Hij zegt het niet zelf. Hij laat het zijn leerlingen zeggen, Petrus voorop. Zo spreekt Hij ook tot ons. Wij mogen zeggen wie Hij is voor ons. Alleen: hoe doorleefd is ons antwoord? Durven wij ons geloof om te zetten in daden van liefde, zoals Christus ons dat heeft voorgedaan of blijven we hangen in menselijke overwegingen, die ingaan tegen wat God wil?

Ergens diep in ons hart klinkt een roepstem. Een stem die ons vertelt wie wij zijn, en voor welke roeping wij onze gaven en talenten hebben ontvangen. Het is de roepstem van God. Die roepstem krijgt een echo in ons antwoord op de vraag wie Jezus voor ons is. Een antwoord in levend geloof, een geloof dat woorden krijgt in daden.

Meer columns

Opstanding van de dood

Het verhaal van Lazarus in de komende zondag is een […]

Geplaatst: 24 maart 2023

Veertigdagentijd

We bevinden ons nog steeds in de Veertigdagentijd. Het getal […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Sportief worstelen

In veel kloosters en abdijen is het gebruik om een […]

Geplaatst: 10 maart 2023

Genoeg

Genoeg is een van de woorden die je karakteristiek kunt […]

Geplaatst: 3 maart 2023

Met carnaval schuilen bij Maria

Op carnavalszaterdag stonden drie carnavalsvierders in de Mariakapel. Helemaal uitgedost […]

Geplaatst: 23 februari 2023

Goochelen met getallen

De Vastentijd wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Maar hij duurt […]

Geplaatst: 18 februari 2023

Feest

In onze recreatieruimte op het seminarie hing een mooie antieke […]

Geplaatst: 10 februari 2023