Als schapen zonder herder…

15 juli 2021

Paus Franciscus gebruikt graag het beeld van Jezus als herder. In een van zijn toespraken over de herder, die 99 schapen achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken, is zijn commentaar: Beste herder, bekommer je niet zo om het ene schaap dat overgebleven is in de schaapstal, ga liever op zoek naar de 99 andere, die buiten staan.
Dat zijn misschien grote woorden, maar zo hebben we te maken met 99 andere schapen buiten, met problemen in onze maatschappij, in onze wereld. 

Toen Jezus aan land ging, zag Hij een grote menigte en Hij voelde medelijden met de mensen. Want ze waren als “schapen zonder herder”, zo horen we in het evangelie. Het woord medelijden heeft in het Hebreeuws een sterkere betekenis dan in de andere talen. Het is als het woord moederschoot. Dat doen ons denken aan een moeder, die zich liefdevol inzet voor het kleine, kwetsbare leven dat zij in zich draagt. 
En dat laat ons zien hoe Jezus tot in het diepste van zijn hart geraakt wordt door de manier waarop de mensen steeds naar hem verlangen en zoeken.  

Er zijn veel mensen tegenwoordig die niet meer weten waar zij vandaan komen en die nog minder weten hoe hun toekomst er zal uitzien. We hebben mensen in onze omgeving die meestal onbewust lijden onder oppervlakkigheid en onverschilligheid. En daarom wil Jezus ons dragen, zoals een moeder haar kind draagt, zoals een herder een gewond schaap op zijn schouders draagt. Jezus lijdt nog steeds met mensen mee. De kerk in deze tijd moet zoeken naar mensen, die lijden in welke vorm dan ook, in onze samenleving. 

Zijn boodschap is dat we de kerkdeuren openen, mensen opzoeken waar ze zijn, desnoods vuile handen maken en het Evangelie verkondigen vol vreugde.  

 Pater Titus

Meer columns

Vakantie

Eindelijk is het dan zo ver: vakantie. Voor veel mensen […]

Geplaatst: 22 juli 2021

Onreine Geesten

15de zondag door het jaar B: Onreine geesten Jezus gaf […]

Geplaatst: 8 juli 2021

Feest van Petrus en Paulus

De dag, dat ik dit artikel schrijf, is 29 juni. […]

Geplaatst: 1 juli 2021

Geloof doet leven!

Het evangelie van deze zondag is een nogal treurig verhaal. […]

Geplaatst: 24 juni 2021

Vertrouwen…daar komt het op aan!

Mijn peettante, tante Truus, zus van mijn moeder, verloor van […]

Geplaatst: 17 juni 2021

Tijd voor vreugde

“Ik verwacht dat er in september weer een lockdown komt”. […]

Geplaatst: 9 juni 2021

Sacramentsdag

Het hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament, wordt op vele plaatsen […]

Geplaatst: 4 juni 2021