Diaconie

Met onze nieuwbouw hebben we de diaconie een nieuwe impuls gegeven. Er is sinds vorig jaar maart een nieuwe diaconiegroep aangetreden onder de naam: zorgen voor elkaar. De groep heeft het afgelopen jaar contact onderhouden via zoom. De Werkgroep Diaconie van de Landelinus gemeenschap Empel organiseert op dit moment activiteiten, zonder dat mensen samenkomen, zoals:

  • Pakkettenaktie (zegeltjes PLUS) voor mensen Empel en  voedselbank
  • Kledingaktie
  • Kerstaktie / Paasaktie
  • Ziekenbezoek
  • Praatje met een maatje
  • Pastorale contacten

 

Facebook

Parochie Maria

10 hours 43 minutes ago

JE MOEDER zien als het helemaal misloopt. Zij troost, met haar blik, haar hand, haar kus, haar omhelzing. Het overkomt Jezus op zijn laatste weg.