Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt.
Geef mij een woord van hoop en vrede.