Afscheid trouwe bezorgers Kerkvenster

17 oktober 2020

Afgelopen week werd er in de gehele parochie afscheid genomen van de bezorgers van het Kerkvenster. Elke kerk deed dat op haar eigen manier. Hieronder een aantal ingezonden stukken over het afscheid.

Annakerk West
Onze Annakerk West heeft onlangs in 2 sessies  (met afstand!) afscheid genomen van enkele trouwe  bezorgers van het Kerkvenster, 25 in getal.

Velen waren ook al jaren actief voor ons eigen onvolprezen parochieblad (GAANDEWEG) van de Emmausparochie, dat toen met vele handen gedrukt, gesorteerd, ingebonden en bezorgd werd.

Het werd een geanimeerd samenzijn waarbij talrijke verhalen uit het verleden werden opgehaald in het bijzijn van o.a. Kapelaan Herman Schaepman en Gerard van Etten (zelf ook een bezorger) namens het Kerkbestuur.

Een rondje kennismaking waarbij Herman ons en wij elkaar nog even beter leerde kennen. Ook een aandachtspunt hierbij was hoe we ervoor moeten zorgen dat het contact, dat we middels het parochieblad met sommigen parochianen hebben opgebouwd, niet helemaal verloren gaat.

Herman inspireerde ons daarna met de parabel van de Wijngaardenier uit Mattheus 20:  “de laatsten  zullen de eersten zijn”
Dat thema sloot naadloos aan. We hebben nl. bezorgers die al een respectabele staat van dienst hebben, maar hebben er ook bij die er nog maar net aan waren begonnen. Net als in de parabel werd er in deze bijeenkomst geen onderscheid gemaakt.

Met koffie en iets erbij, een attentie in de vorm van een kaars met logo en een voor iedereen persoonlijk geschreven bedankkaart (Phily Goosen, nog bedankt hiervoor !) werden deze vrijwilligers van onze Anna Kerk nog even in het zonnetje gezet.

En met de uitnodiging dat eenieder altijd welkom is in de Herberg van onze Annakerk voor een kopje koffie en een praatje kwam er een einde aan de bijeenkomst.

Bezorgers Lambertus- en Laurentiuskerk

Afgelopen weken is er bij de 63 bezorgers van het Kerkvenster voor de Lambertus- en Laurentiuskerk een attentie bezorgd voor het jarenlange bezorgen van het Kerkvenster. Ook de andere kerken van de parochie Maria hebben de trouwe bezorgers van kerkvenster op een passende wijze bedankt voor hun jarenlange belangeloze inzet.

Namens het bestuur en het pastoraal team hadden wij graag door middel van een samenkomst alle bezorgers persoonlijk bedankt. Nu de corona maatregelen naar verwachting nog langere tijd zullen voortduren, hebben we gekozen voor deze manier omdat we met een grote groep mensen te maken hadden.
Wij willen iedereen (ook) langs deze weg heel hartelijk bedanken voor de jarenlange trouwe bezorging van het Kerkvenster.

 

Afscheidsbijeenkomsten bezorgers Kerkvenster Anna Hintham

In de maand september is er in 4 bijeenkomsten, vanuit Anna Hintham, afscheid genomen van 25 bezorgers van het Kerkvenster.

Nu de Parochie Maria zelfstandig verder gaat, is er gekozen voor een eigen wekelijkse Maria Nieuwsbrief. Omdat er in principe gekozen wordt voor een digitale versie die iedere parochiaan zelf thuis kan ontvangen komt het bezorgen van het Kerkvenster te vervallen. We namen afscheid van bezorgers van de voormalige H.Geestkerk, de voormalige Sacramentskerk en de bezorgers voor H. Anna Hintham.

Ontvangen met koffie en een Bossche bol werden de bezorgers door kapelaan Herman Schaepman toegesproken en bedankt voor hun jarenlange inzet. Dat varieerde tussen pakweg 5 en 35 jaar. Bij dat dankwoord werd hen een persoonlijke aandenken, in de vorm van een mooie Parochie-kaars overhandigd.

Bezorgers: nogmaals Hartelijk Dank voor uw jarenlange inzet. U bent altijd welkom in onze mooie Annakerk.

Namens:

Peter Walschots, namens het bezorgteam.
Yvonne Jurjus coördinator vrijwilligersbeleid
Kapelaan Herman Schaepman
Wil van Schaik
Jo Breuer

Meer nieuws

Maria-expositie 'Op weg' in de Sint Cathrien

Oktober activiteiten rond Maria De parochie Maria besteedt in de […]

Geplaatst: 18 september 2023

Open Monumentendagen

Zaterdag 9 september Sint Cathrien - 's-Hertogenbosch 10.00-17.00 uur Dit […]

Geplaatst: 6 september 2023

Pater Titus in de krant (AD / BD)

Vorige week werd pater Titus geïnterviewd door Chris van Mersbergen […]

Geplaatst: 21 augustus 2023

Bossche Bedevaart naar Uden

15 augustus 2023, Maria Tenhemelopneming Op 15 augustus pakten we […]

Geplaatst: 19 augustus 2023