Afscheid Embregt Wever

26 april 2021

Na lang beraad heb ik mijn ontslag gevraagd aan de Bisschop. Deze heeft dat ondanks zijn tegenwerpingen, moeten accepteren.

Ik kwam tot de slotsom, dat ik teveel in het bestuurlijke centrum van de Kerk was beland, in plaats van in de marge daarvan, waardoor mijn roeping tot een beschouwend leven in de wereld te zeer verwaterde.

Met ingang van 1 juli a.s. draag ik mijn werkzaamheden voor het Bisdom over en vertrek ik eveneens uit onze parochie. Ik zal eerst een sabbatical van enige maanden nemen, voordat ik elders weer aan de slag ga.

In dienst van de Maria-parochie ben ik niet lang direct aan het werk geweest, ondanks dat ik alweer een kleine 13 jaar als pastoraal werker, binnen de parochie(grenzen) rond loop.

Het is een parochie die meer nog dan andere parochies een uitdagende toekomst tegemoet mag gaan. Door haar omvang en pluriformiteit, in die grote stad Den Bosch. Ik ben dankbaar, dat ik binnen het pastoraal team heb mogen meedenken over de wegen waarover men die toekomst in mag gaan. Voor 1 juli rond ik een notitie af over het pastoraal beleid van de komende jaren.

De uitdaging die uw parochie wacht is paradoxaal. Het zal meer om de kwaliteit, dan de kwantiteit - de aantallen- gaan. Jezus vroeg ons om het zout te zijn, niet de aarde; om gist te zijn, niet het deeg. Enerzijds is er immers de krimp van de Kerk, anderzijds de missionaire opdracht.

Onze verrezen Heer zelf vroeg ons uit te gaan om leerlingen te maken, hen de Blijde Boodschap te verkondigen en hen te dopen om zo die Kerk te bouwen, die dienstbaar in de wereld aanwezig is. Die opdracht hebben wij allen op grond van onze doop. De verkondigende en dienende taken zijn er niet alleen voor de priesters of pastoraal werk(st)ers, maar voor alle gedoopten. Allen mogen wij daar onze schouders onder zetten, met de aan ieder van ons geschonken talenten op de ons geboden plaats. Ik wens u allen daarbij van harte Gods rijke zegen!

Vrede & alle goeds,
Embregt Wever

Meer nieuws

Jezus, wat een verhaal! - Vrijdag 31 maart, Sint Cathrien

Op vrijdag 31 maart 2023 om 19.00 uur is er […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Engelse mis - English mass - zaterdag 17.15 uur Sint Cathrien

Zaterdagviering Engels/Nederlands in de Sint Cathrien Elke zaterdag is er […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Film: Adam, waar ben je? - zaterdag 1 april, Sint Cathrien

Zaterdag 1 april 2023, 20.00 uur Sint Cathrien entree: € […]

Geplaatst: 17 maart 2023

Vastenactie 2023 - Zuid-Soedan

Mensen onderweg De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het […]

Geplaatst: 17 maart 2023