Actie Kerkbalans 2023

5 februari 2023

De actie Kerkbalans gaat weer beginnen. Een parochie kan niet zonder financiële middelen. Ook voor kerken stijgen de kosten. We doen al zuinig met de verwarming, maar ook onderhoud van de gebouwen is een stevige kostenpost. Het uitvoeren van alle veelzijdige activiteiten, het ondersteunen van vrijwilligers, de onkostenvergoedingen van de pastores, ze kosten allemaal geld.
We hebben die middelen nodig om onze missie gestalte te geven: vieren en God eren, van Hem getuigen en leren, en in diaconie en caritas laten zien dat de Heer ook on ons aan het werk is, in kracht van de heilige Geest.

De actie Kerkbalans is dan ook een belangrijke ondersteuning voor de parochie. Komende week wordt een brief bezorgd bij de mensen die op de een of andere manier actief betrokken zijn bij de parochie. Op de website parochiemaria.nl en hier op Facebook houden we u op de hoogte.

Uw gift is van harte welkom op: NL22 RABO 0163 3640 52 t.n.v. Parochie H. Maria.

U kunt ook doneren op de bankrekening van uw eigen kerk, of digitaal een bijdrage overmaken. Ga hiervoor naar de pagina PAROCHIEBIJDRAGE 2023

Dank u wel!

Meer nieuws

Informatiebijeenkomst Lucaskerk

In de Lucaskerk was op zondag 21 mei 2023 om […]

Geplaatst: 21 mei 2023

Open Kerkendag 2023 - 2e Pinksterdag

De Parochie Maria doet mee aan de Open Kerkendag op […]

Geplaatst: 21 mei 2023

Jazz-viering Pinksteren

Zondag 28 mei 2023, 12.00 uur, Kerkplein voor de Protestantse […]

Geplaatst: 21 mei 2023

Hemelvaart - één gezamenlijke viering

Op donderdag 18 mei 2023,  Hemelvaartsdag, was er een inspirerende […]

Geplaatst: 19 mei 2023